Blog

  /  Blog

Executieve functies, het is een term die steeds vaker te horen is. Maar wat zijn executieve functies eigenlijk? En hoe kan je ze trainen? Uitleg executieve functies Executieve functies zijn de processen in je hersenen die nodig zijn bij het organiseren van

Rondom dyslexie bestaan veel misvattingen. In gesprekken met ouders in mijn praktijk in Utrecht of Woerden komen nogal eens onwaarheden over dyslexie ter sprake. Om een paar van deze misvattingen de wereld uit te helpen, heb ik er hier een

Dyslexie is een hardnekkige stoornis in het lezen en spellen. Iemand kan dyslexie hebben wanneer de extra hulp voor lezen en spellen niet zorgt voor verbetering van de lees- en spellingresultaten. In mijn praktijk in Utrecht vragen ouders mij regelmatig