a

Author: manon

  /  Articles posted by manon

Als je schoolgaande kinderen hebt, heb je er vast wel eens van gehoord: de Kinderboekenweek. Jaarlijks vindt de Kinderboekenweek plaats en vooral op basisscholen wordt hier veel aandacht aan besteed. De week is gevuld met veel leuke activiteiten. Als ouders

De feestmaand december is weer begonnen! Voor de één is het de gezelligste maand van het jaar met kerstlampjes, lekker eten, cadeautjes en samen zijn. Voor de ander kan deze maand niet snel genoeg voorbij zijn. Zeker met kinderen kan

Een gezond zelfbeeld is heel belangrijk. Het zelfbeeld, hoe het kind over zichzelf denkt, heeft namelijk invloed op hoe het zich voelt en gedraagt. Het is fijn wanneer jouw kind een positief zelfbeeld heeft en kan zijn wie het is. Een

Executieve functies, het is een term die steeds vaker te horen is. Maar wat zijn executieve functies eigenlijk? En hoe kan je ze trainen? Uitleg executieve functies Executieve functies zijn de processen in je hersenen die nodig zijn bij het organiseren van

Vorige week is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema ‘En toen?’, boeken over geschiedenis. Hoewel veel kinderen met dyslexie niet van lezen houden, het kost hen immers heel veel moeite, is het wel de aangewezen week om het

Iedereen heeft wel eens de gedachte ‘ik kan het niet’ of ‘ik weet het niet’ wanneer gepresteerd moet worden. Het wordt pas een probleem wanneer iemand hier dagelijks last van heeft en het in zijn of haar dagelijks functioneren belemmert.

Rondom dyslexie bestaan veel misvattingen. In gesprekken met ouders in mijn praktijk in Utrecht of Woerden komen nogal eens onwaarheden over dyslexie ter sprake. Om een paar van deze misvattingen de wereld uit te helpen, heb ik er hier een

Dyslexie is een hardnekkige stoornis in het lezen en spellen. Iemand kan dyslexie hebben wanneer de extra hulp voor lezen en spellen niet zorgt voor verbetering van de lees- en spellingresultaten. In mijn praktijk in Utrecht vragen ouders mij regelmatig

Kinderen zitten op school om er te leren. Op veel scholen wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en in kaart gebracht met het leerlingvolgsysteem van de Cito. Je hebt vast wel eens van de Cito gehoord op de school

Dyslexie gaat vaak samen met andere problemen en stoornissen. We noemen dit comorbiditeit. Het is het samengaan van één of meerdere stoornissen. Uit onderzoek blijkt dat stoornissen zoals ADD, dyslexie en autisme vaker dan gemiddeld in combinatie met elkaar kunnen