U kunt bij Buro Klink terecht bij een vermoeden van dyslexie en dyscalculie. Met didactisch onderzoek kan gekeken worden of er sprake is van leerachterstanden op het gebied van (begrijpend) lezen, spellen of rekenen. Tevens wordt intelligentieonderzoek gedaan, wat inzicht kan geven in het algehele functioneren van een kind en richting biedt aan verdere begeleiding. Maar ook wanneer u zorgen heeft over uw kind, kunt u geheel vrijblijvend met een medewerker van Buro Klink van gedachten wisselen.

Buro Klink maakt gebruik van wetenschappelijk genormeerde onderzoeksinstrumenten die zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Daarnaast neemt Buro Klink observaties en gesprekken met het kind mee in het onderzoeksverslag. Onderzoeken bij Buro Klink zijn altijd handelingsgericht, dat wil zeggen gericht op wat het kind nodig heeft, thuis en op school.

Bij Buro Klink kunt u terecht voor:

  • Didactisch onderzoek naar lezen, spellen of (begrijpend) lezen
  • Sociaal-emotioneel onderzoek
  • Onderzoek naar de werkhouding
  • Schooladvies