Begeleiding

  /  Begeleiding

“Wanneer het leren niet vanzelf gaat of het kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning.”

a
Remedial teaching
a
Sociaal-emotionele begeleiding
a
Trainingen

Remedial teaching

Remedial teaching, afgekort RT, betekent letterlijk ‘herstellend lesgeven’. Het is het geven van pedagogische en/of didactische ondersteuning aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het doel van RT is het wegwerken of verkleinen van de leerachterstand. Of dit haalbaar is, hangt onder meer af van de aard en mate van de leerproblematiek van het kind.

Allereerst onderzoekt een remedial teacher door middel van didactisch onderzoek de leerachterstand en stelt vervolgens een individueel handelingsplan op voor het kind. Aan de hand van het handelingsplan wordt planmatig en doelgericht gewerkt aan de (leer)problematiek van het kind. Het kind kan bijvoorbeeld tijdelijk een aangepast leerprogramma volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher of de aanpak succesvol is geweest. Voor RT wordt gebruik gemaakt van een variërend aanbod van lesmateriaal, digitale hulpmiddelen en methoden.

Buro Klink biedt remedial teaching voor:

lezen

spelling

begrijpend lezen

rekenen

Remedial teaching kan ook aangevraagd worden door scholen. Manon Grijpink is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Sociaal-emotionele begeleiding

Soms zit een kind niet lekker in zijn of haar. Dit kan zich uiten in boosheid, verdriet, angst, negatieve gedachten, etc. Hulp van buitenaf kan dan prettig zijn. In een aantal sessies leert het kind beter met zijn of haar gevoelens omgaan en voelt zich daarna vaak een stuk beter. Binnen de begeleiding is er aandacht voor de sterke kanten van het kind.

Sociaal-emotionele begeleiding is gericht op:

angst

faalangst

stress

depressie

boosheid

weinig zelfvertrouwen (negatief zelfbeeld)

mindset

Trainingen

Training zelfbeeld

Het zelfbeeld wordt verbeterd aan de hand van de COMET-training. De ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ is een behandelmodule voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 24 jaar met een negatief zelfbeeld. Het doel van de training is dat het kind of de jongere aan het eind van de training een gezonder zelfbeeld heeft, waardoor hij of zij niet langer belemmerd wordt in het dagelijks functioneren. De training bestaat 7 individuele sessies.

Mindset-training

Vindt jouw kind het moeilijk om fouten te maken? Wil het schoolwerk niet wil maken omdat het niet zeker weet of het wel lukt? We noemen dat ook wel een fixed (of vaste) mindset. Kinderen met een fixed mindset hebben het gevoel dat hun kwaliteiten vast staan en onveranderlijk zijn. Zij willen liever geen moeite doen en voelen zich slim als ze snel en foutloos werk leveren. Een fixed mindset kan heel belemmerend zijn voor een kind.

De mindset-training richt zich op de wijze hoe kinderen denken. In deze training maakt het kind stap voor stap kennis met de Mindset-theorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert het kind wat het verschil is tussen een vaste en een groei mindset. 

Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leren kinderen hoe gedacht kan worden zoals Growie. De training bestaat 7 individuele sessies.

 

Begeleiding- en behandeltrajecten kunnen pas weer vanaf september 2022 worden opgestart.

Vragen over remedial teaching of over de trainingen? Neem gerust contact met mij op!