Disclaimer

  /  Disclaimer

Disclaimer Buro Klink

Versie januari 2014

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Buro Klink geëxploiteerde website (https://www2.buroklink.nl).

Verwijzingen naar websites die niet door Buro Klink worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Buro Klink staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de inhoud en kwaliteit die daarop wordt aangeboden. Door gebruik te maken van de website van Buro Klink gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigendom

De website van Buro Klink is eigendom van Buro Klink, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 59039256. De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Buro Klink. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buro Klink.

Aansprakelijkheid

Hoewel Buro Klink maximale zorg besteed aan de inhoud van haar website, aanvaardt zij hiervoor geen aansprakelijkheid tegenover derden.