Buro Klink

  /  Dyslexie   /  Tien boeken over dyslexie
Tien boeken over dyslexie - Dyslexie Utrecht

Tien boeken over dyslexie

Dyslexie is een hardnekkige stoornis in het lezen en spellen. Iemand kan dyslexie hebben wanneer de extra hulp voor lezen en spellen niet zorgt voor verbetering van de lees- en spellingresultaten. In mijn praktijk in Utrecht vragen ouders mij regelmatig om informatie over dyslexie. Ze willen er zelf meer over weten en/of hun kind daar uitleg over geven. Ook leerkrachten vragen regelmatig naar gedegen informatie over dyslexie en hoe zij kinderen kunnen begeleiden. Eerder schreef ik een blog over wat dyslexie precies is, maar er zijn ook veel boeken geschreven over dyslexie. Ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet:

Dyslexie Utrecht - Dit is dyslexie

1. Dit is dyslexie. 

Het is een boek voor leerkrachten, ouders en professionals of voor geïnteresseerden die meer willen weten over dyslexie. Het is een gemakkelijke te lezen boek en geeft heldere uitleg over wat dyslexie is, hoe dit wordt gesignaleerd en geremedieerd en hoe dit uiteindelijk (degelijk) wordt onderzocht. Het is een volledig boek over dyslexie omdat alle aspecten van dyslexie en die daarmee te maken hebben worden belicht.

Dyslexie Utrecht - Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is!

2. Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is. 

Het boekje is geschreven door orthopedagoge Chantal Engbers. Naast dat het boekje erg leuke tekeningen heeft, wordt op een duidelijke en juiste manier aan volwassenen én kinderen uitgelegd hoe het in de hersenen werkt bij kinderen met dyslexie. Per bladzijde is er een gedeelte voor ouders om te lezen en een gedeelte voor kinderen. Voor kinderen is het een hele opluchting om te weten dat ze niet dom zijn, maar dat het leren van letters en woorden bij hen (veel) langer duurt. In mijn praktijk in Utrecht is dit een veelgebruikt boekje! Leuk om samen te lezen.

Dyslexie Utrecht - Protocol leesproblemen en dyslexie

3. Protocol leesproblemen en dyslexie. 

Dit boek is een must have voor elke onderwijsprofessional. In dit boek staat beschreven wat kenmerken zijn van goed lees- en spellingonderwijs, hoe lees- en spellingproblemen herkend kunnen worden, wat een effectieve lees- en spellingaanpak is en hoe leerlingen met dyslexie ondersteund kunnen worden. Het protocol geeft leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) handvatten voor het vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen. Kortom, dit boek is onmisbaar op school!

Utrecht Dyslexie - Dyslectische kinderen leren lezen

4. Dyslectische kinderen leren lezen. 

Dit boek bestaat al even en heb ik veel gebruik tijdens het schrijven van mijn scriptie over voorschotbenadering. Het boek is geschreven door Anneke Smits en Tom Braams en omvat tal van leesinterventies voor kinderen die zowel individueel, groepsgewijs als klassikaal gegeven kunnen worden op school. Praktisch en essentieel voor elke leerkracht. Hierin staat naast de voorschotbenadering, het programma Connect en RALFI-lezen uitgewerkt. 

Utrecht dyslexie - Omgaan met dyslexie

5. Omgaan met dyslexie. 

Zoals de titel van dit boek al beschrijft, gaat dit boek over het omgaan met dyslexie. Het is op een toegankelijke manier beschreven en legt de nadruk op de sociaal-emotionele kant van het probleem dyslexie. Hierbij komt de gehele levensloop van kind tot volwassene op meerdere gebieden aan bod: school, beroep, vrije tijd en interactie met gezinsleden en anderen. Het boek is geschreven door Jan Hindrik Loonstra en Tom Braams.

Dyslexie Utrecht - Een kroon voor een kanjer

6. Een kroon voor een kanjer. 

Dit boek is een leesboek voor kinderen met dyslexie. Het boek gaat over Raf. Raf heeft dyslexie. Hij geeft een spreekbeurt over dyslexie en beleeft met zijn klasgenoten een spannend avontuur. Leuk voor kinderen met dyslexie om te lezen, maar ook voor kinderen zonder dyslexie. 

Utrecht Dyslexie - Handboek dyslexie

7. Handboek dyslexie. 

Dit is een boek voor psychologen en orthopedagogen met daarin de meest actuele wetenschappelijke kennis over dyslexie samengevat. Het boek biedt handvatten voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. Geschreven door Tom Braams.

8. Dyslexie als kans.

Dyslexie Utrecht - Dyslexie als kans

Een boek van Brock L. Eide en Fernette L. Eide, twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dyslexie. Zij zijn tevens de oprichters van de non-profit The Dyslexic Advantage dat één van de werelds grootste organisaties en online community’s is op het gebied van dyslexie. Dit boek benadert dyslexie vanuit een andere hoek. Niet vanuit de beperking, maar belicht juist de kracht van dyslexie. Er zijn namelijk tal van advocaten, kunstenaars en chirurgen die dyslectisch zijn. De verschillende voordelen van het hebben van dyslexie wordt onder de noemer ‘ster-krachten’ beschreven. Het boek laat zien hoe dyslecten beter kunnen worden in dyslectisch zijn. Op school, op het werk en thuis.

9. Ik heb dyslexie, nou en. 

Dyslexie Utrecht - Ik heb dyslexie, nou en

Een prentenboek voor kinderen vanaf 7 jaar en voor ouders en/of leerkrachten. Het boekje is geschreven door pedagoge Ilonka de Groot. Ze legt met het boekje aan kinderen en volwassenen uit wat dyslexie is en voor wat voor uitdagingen kinderen met dyslexie staan. Ze geeft bovendien op elke bladzijde tips, een uitleg of een oefening voor ouders of leerkrachten. Leuk is het testje aan het begin van het boek, waarbij gevraagd wordt een zin hardop voor te lezen. Het is een zin met onzinwoorden en veel, voor ons, onbekende leestekens en laat je ervaren hoe het lezen voor een kind met dyslexie is.

10. De dyslexie survivalgids. 

Dyslexie Utrecht - Dyslexie survivalgids

Wie kent ze niet, de survivalgidsen. De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; welke bekende mensen ook dyslexie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama; websites waar je informatie kunt vinden en leuke oefeningen kunt maken, quizzen en grappige mopjes … en nog veel meer. Maar let op. De gidsen zijn van oorsprong Belgisch en kunnen daardoor informatie bevatten die niet voor het Nederlandse schoolssysteem van toepassing zijn. 

Heb je vragen over dyslexie? Wil je jouw kind graag laten onderzoeken op dyslexie of zoek je begeleiding in Woerden of Utrecht? Neem vrijblijvend contact met mij op

Bron: bol.com