Image Alt

Over ons

Hallo! Ik ben Manon Grijpink, orthopedagoog in Utrecht en Woerden en omgeving en het gezicht achter Buro Klink.

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht waar ik de master Sociale Wetenschappen heb afgerond. Daarvoor was ik leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Als moeder van twee kinderen begrijp ik goed dat het geluk van je kind altijd voorop staat. Ik ben dan ook heel gedreven kinderen hun lach weer terug te geven wanneer het leren niet vanzelf gaat. Dit doe ik door samen te werken met ouders en school en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Immers, het kind is het meest gebaat bij een volledige informatieuitwisseling en een door allen gedragen ondersteuning.

Ik ben heel gedreven kinderen hun lach weer terug te geven wanneer het leren niet vanzelf gaat.

Ruim 5 jaar werk ik als zelfstandig orthopedagoog bij Buro Klink. Ik heb veel ervaring in het onderzoeken en behandelen van kinderen in het basisonderwijs. Ik werk voor ouders, maar ook voor scholen die kinderen extra begeleiding willen bieden of adviezen vragen. Onderzoeken en behandelingen kunnen zowel op school als op de praktijklocatie plaatsvinden. Belangrijk is samen op zoek te gaan naar een vertrouwde en veilige omgeving voor het kind. Samen met u en het kind kijk ik naar wat het beste past.

Manon is basis-orthopedagoog met basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD). Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en tevens geregistreerd lid in het NVO-kwaliteitsregister. 

Tijdens onderzoek en behandeling zijn drie basisbehoeften van belang:

a

Relatie

Kinderen hebben behoefte aan sociale verbondenheid en het gevoel geaccepteerd te worden. In een veilige omgeving kunnen kinderen optimaal leren en presteren.

a

Competentie

Kinderen hebben de natuurlijke behoefte te laten zien wat zij kunnen. Dat kan alleen wanneer hulp is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van het kind.

a

Autonomie

Pas wanneer een kind het gevoel heeft eigen keuzes te maken en gedrag te kunnen bepalen zal het in gaan zien dat zij hun leergedrag kunnen sturen.

Mijn opleidingen

Pabo (2003-2007)

Logopedie (2007-2008)

Master Special Education Needs (2008-2009)

Orthopedagogiek (2009-2013)

Mijn ervaring

Pedagogisch medewerker (2007-2011)

Leerkracht basisonderwijs (2009-2013)

Remedial teacher (2011-2012)

Orthopedagoog (2013-heden)

Bent u op zoek naar een orthopedagoog in Utrecht of omgeving? Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op. Stuur een berichtje via het contactformulier.

Ontmoet het team:

Maaike Buro Klink orthopedagoog Utrecht

Hoi, ik ben Maaike van Dooren en ik ben orthopedagoog.

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ik Pedagogische Wetenschappen heb gestudeerd. In de jaren daarna heb ik als orthopedagoog en als gedragswetenschapper met verschillende doelgroepen gewerkt, zowel binnen het onderwijs als binnen de jeugdhulp en gemeente. Van één ding ben ik echt overtuigd geraakt: elk kind heeft een eigen verhaal. Met eigen capaciteiten, een eigen gezinssysteem en een eigen context.

Ik zie het als mijn missie om dit verhaal van het kind zo compleet mogelijk in kaart te brengen (middels o.a. diagnostiek) wanneer het met een kind even niet zo lekker gaat. Alleen wanneer we dit verhaal goed begrijpen, kunnen we de juiste ondersteuning bieden op school of thuis.

Mijn uitgangspunten in mijn werk zijn:

  • Kijken naar wat er goed gaat
  • Kortdurende betrokkenheid van mij als orthopedagoog: ouders/kind/leerkracht kunnen het zelf met een klein duwtje in de rug
  • Transparant (samen)werken met een kind en belangrijke betrokkenen om een kind heen leiden tot het beste resultaat

Mensen in mijn omgeving (zowel op mijn werk als privé) omschrijven mij als betrouwbaar, empathisch, integer, zorgvuldig en weten dat ik humor heel belangrijk vind.