Buro Klink

  /  Orthopedagoog   /  Wat doet een orthopedagoog?
orthopedagoog Utrecht

Wat doet een orthopedagoog?

Wanneer je een kind hebt, heb je misschien wel eens van een orthopedagoog gehoord. Wat doet een orthopedagoog en waar kom je een orthopedagoog tegen?

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezighoudt met kinderen en jongeren die in het dagelijks leven gehinderd worden door problemen, zoals een leerstoornis, een psychische stoornis, een geestelijke beperking of waarbij sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Een orthopedagoog heeft brede kennis over de ontwikkeling van kinderen en omgevingsfactoren die daar van invloed op kunnen zijn. 

Het is een academische professional die Sociale Wetenschappen heeft gestudeerd aan de universiteit, met orthopedagogiek als specialisatie. De Universiteit van Utrecht is één van de universiteiten die deze opleiding aanbiedt. Een orthopedagoog staat in functie en opleidingsniveau gelijk aan een kinderpsycholoog.

Hulp aan kinderen met problemen

Orthopedagogen werken met kinderen waarbij sprake is van gedrags-, leer- of ontwikkelingsproblemen of stoornissen of waarbij sprake is van een problematische opvoedsituatie. Denk daarbij aan moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met ADHD, autisme, dyslexie, kinderen met een handicap of een trauma, hoogbegaafde kinderen of kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, mishandeling of misbruik. 

Taken van een orthopedagoog

Een orthopedagoog onderzoekt de probleemsituatie, begeleidt en adviseert vervolgens het kind of jeugdige, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Het gaat hierbij doorgaans om zwaardere problematiek. Ook houdt een orthopedagoog zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. 

Benadering van een orthopedagoog

Een orthopedagoog bekijkt een kind binnen de context van het gezin, school en leefgroep. De omgeving en de opvoeding van het kind en het kind zelf worden door een orthopedagoog geanalyseerd en beïnvloed om problemen van het kind aan te pakken, te verminderen dan wel te laten verdwijnen. Het gaat vaak om kinderen waarbij de (leer)ontwikkeling of opvoeding anders verloopt dan verwacht en waarbij opvoedkundigen (ouders, leerkrachten) handelingsverlegen zijn. Vaak kunnen zij advies of extra ondersteuning gebruiken bij het opvoeden.

Werkwijze van een orthopedagoog

Een orthopedagoog onderzoekt allereerst het probleem van het kind door middel van diagnostisch onderzoek. Denk hierbij aan het afnemen van een intelligentieonderzoek, onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling of onderzoek naar de aandacht. Onderzoeken vinden vaak plaats in een individuele setting, maar ook een observatie in de klas valt hier onder. Na het onderzoek geeft een orthopedagoog opvoedkundige adviezen en wordt vaak een begeleidingstraject gestart. 

Er wordt een behandelplan opgesteld ter verbetering van de situatie van het kind. Ouders, leerkrachten, familieleden, vrienden en andere betrokkenen kunnen in het behandelplan opgenomen worden. Vaak zijn meerdere begeleiders (therapeuten, psychologen, remedial teachers) en meerdere disciplines betrokken (logopedie, fysiotherapie). Afhankelijk van het probleem en de situatie verloopt de behandeling op verschillende manieren. Dit kan begeleiding thuis zijn, waarbij de ouders handvatten krijgt bij de opvoeding of een training voor het kind, bijvoorbeeld dyslexiebehandeling nadat de stoornis dyslexie is vastgesteld.

Werkzaam in verschillende werkvelden

Een orthopedagoog kan je op verschillende werkplekken tegen komen. Een orthopedagoog kan werkzaam zijn binnen de jeugdzorg, het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de forensische zorg of de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sommige orthopedagogen hebben een eigen praktijk. Ook kan een orthopedagoog gespecialiseerd zijn in jonge kinderen en bijvoorbeeld helpen bij zindelijke worden, leren eten en slapen.

Orthopedagoog in Utrecht

Buro Klink is een orthopedagogische praktijk in Utrecht en Woerden en is gespecialiseerd in leerproblemen. Onderzoek naar lees-, spelling- en rekenproblemen, dyslexie en dyscalculie en het begeleiden van kinderen op deze gebieden behoren tot de werkzaamheden van Buro Klink. Door samen te werken met ouders en school en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind hoopt Buro Klink de glimlach van het kind weer terug te geven wanneer het leren niet vanzelf gaat.

Ben je op zoek naar een orthopedagoog in Utrecht of Woerden, of heb jij vragen over het leren op school? Misschien kan ik iets voor je betekenen. Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Bron: Universiteit Utrecht, Nationale Beroepengids.

Sorry, the comment form is closed at this time.