Buro Klink

  /  Dyslexie   /  5 misvattingen over dyslexie
Dyslexie Utrecht

5 misvattingen over dyslexie

Rondom dyslexie bestaan veel misvattingen. In gesprekken met ouders in mijn praktijk in Utrecht of Woerden komen nogal eens onwaarheden over dyslexie ter sprake. Om een paar van deze misvattingen de wereld uit te helpen, heb ik er hier een paar voor je op een rijtje gezet. 

1. Mensen met dyslexie hebben moeite met begrijpend lezen

Dyslexie is een specifieke stoornis. Dat betekent dat het alleen gaat om de geschreven taal. Het begrijpen van teksten hoeft niet per se aangetast te zijn. Wel kost het kinderen met dyslexie vaak meer tijd en moeite om te lezen waardoor de kans op leesfouten toeneemt. Bovendien is het zo dat wanneer kinderen veel inspanning moeten leveren om de tekst te lezen, het niet lukt om daarnaast ook nog bezig te zijn met het begrijpen van de tekst. Zij struikelen bijvoorbeeld over bepaalde woorden of lezen woorden verkeerd. Dit is tijdrovend. Een bepaalde mate van leessnelheid is namelijk vereist om teksten te kunnen begrijpen. Dyslexie kan vanwege de moeite met het lezen het begrijpen dus wel moeilijker maken. Maar in de basis is het zo dat dyslexie géén stoornis is in het begrijpen van teksten. 

2. Mensen met dyslexie zijn dom

Uit onderzoek blijkt dat dyslexie los staat van intelligentie. Het kan bij iedereen voorkomen; bij kinderen met een lage intelligentie en een hoge intelligentie. Lezen en spellen is een vaardigheid die niet gemeten wordt met een intelligentietest. Bij mensen met dyslexie is het omzetten van lettertekens in klanken en het omzetten van klanken in letters vertraagd. Daardoor gaat het lezen langzamer en het spellen moeizamer. Kinderen met dyslexie ontwikkelen vaak andere talenten. Vaak is het visueel-ruimtelijk vermogen sterker ontwikkeld. Kinderen met dyslexie kunnen zich wel dom voelen. Maar ook mensen met dyslexie kunnen naar de universiteit. Denk bijvoorbeeld maar aan Albert Einstein die vroeger ook dyslexie bleek te hebben. Hij wordt algemeen gezien als één van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. 

3. Je kan over dyslexie heen groeien

De opvatting van Stichting Dyslexie Nederland is dat dyslexie een stoornis is met een structureel karakter (2016). Dat betekent dat je nooit helemaal over dyslexie heen groeit. Wel leer je er steeds beter mee omgaan. Mensen leren hun dyslexie compenseren en hebben er daardoor minder last van. Om deze reden is een dyslexieverklaring geldig voor onbepaalde duur.

4. Mensen met dyslexie leren nooit lezen en spellen

Het hebben van de stoornis dyslexie betekent niet dat een kind niet kan leren lezen en spellen. Er zijn tal van onderzoeken die hebben aangetoond dat met behandeling van dyslexie het lezen en spellen verbetert. Het proces verloopt weliswaar anders en veel moeizamer dan bij kinderen zonder dyslexie. Een dyslexiebehandeling is intensieve hulp die geboden wordt en vaak wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog. Wist je dat bij Buro Klink dyslexiebehandeling ook mogelijk is? Neem contact op voor de mogelijkheden in Utrecht en Woerden.

5. Mensen met dyslexie willen niet leren lezen en spellen

Natuurlijk willen kinderen met dyslexie leren lezen en spellen! Kinderen willen van nature leren en meegaan met de groep. Echter, het (leren) lezen en spellen is voor kinderen met dyslexie erg lastig. Iets dat moeilijk is vind je meestal niet leuk om te doen. Zeker als het steeds tot een teleurstelling of tot falen leidt. Dit leidt tot gedachten als: “ik zal nooit leren lezen en spellen”, “ik kan het toch niet” of misschien zelfs wel “ik ben dom”. Het kan zorgen voor motivatieproblemen, maar dat is dus slechts het topje van de ijsberg. 

Heb je vragen over dyslexie? Wil je jouw kind graag laten onderzoeken op dyslexie of zoek je dyslexiebehandeling in Woerden of Utrecht? Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Bron: Dit is dyslexie – Aryan van der Leij