Buro Klink is in 2013 opgericht en gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden.

Buro Klink biedt kwalitatief hoogwaardige zorg voor basisschoolkinderen met leermoeilijkheden. Buro Klink werkt met hoogopgeleide professionele pedagogen en remedial teachers. Wij zien het als onze missie kinderen de glimlach weer terug te geven wanneer het leren niet vanzelf gaat. Dit doen wij door samen te werken met ouders en school en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Immers, het kind is het meest gebaat bij een volledige informatieuitwisseling en een door allen gedragen ondersteuning.

Buro Klink werkt voor ouders, maar ook voor scholen die kinderen extra begeleiding willen bieden of adviezen vragen. Onderzoeken en behandelingen vinden bij voorkeur op de school van het kind plaats, want dit is een vertrouwde en veilige omgeving voor het kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om af te spreken op de praktijklocatie of bij u thuis. Wij kijken samen met u en het kind naar wat het beste past.

Mevrouw M.C. Grijpink – Klink MSc.

Manon Grijpink is sinds 2013 eigenaar van Buro Klink. Na vele jaren ervaring in het basisonderwijs, heeft zij orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gediplomeerd leerkracht, remedial teacher, orthopedagoog en is ook bevoegd om te diagnosticeren. Manon is lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Manon heeft zich aangesloten bij een intervisiegroep en volgt verschillende cursussen en postacademisch onderwijs om haar professionaliteit te verbeteren en kennis bij te houden.

Manon heeft veel affiniteit met het werken met kinderen en heeft de sterke drijfveer om kinderen hun lach weer terug te geven als het leren niet vanzelf gaat. Haar specialiteiten liggen op het gebied van leren en leerproblemen. Zowel het begeleiden van kinderen in het leren, het uitvoeren van (didactisch) onderzoek en het behandelen van leerproblemen behoren tot haar werkzaamheden. Manon is gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL en is door het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie opgeleid tot dyscalculiebehandelaar.

Stuur een e-mail naar Manon Grijpink: m.grijpink@buroklink.nl