Buro Klink doet onderzoek naar de intelligentie van het kind. In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van het kind in kaart gebracht; er wordt gekeken naar de sterke kanten en waar het kind moeite mee heeft. Als er sprake is van grote (significante) verschillen tussen de zwakke en sterke kanten van het kind, kan dit problemen opleveren voor het leren en welzijn. Een kind dat bijvoorbeeld sterke taalvaardigheden heeft, maar waarbij de handelingsvaardigheden minder sterk ontwikkeld zijn, kan al snel worden overschat door de leerkracht of ouder vanwege hoger liggende verwachtingen. Dit leidt tot frustratie bij het kind.

Buro Klink maakt gebruik van de WPPSI-III voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden t/m 7 jaar en 11 maanden en de WISC-III voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit meerdere onderdelen die altijd individueel worden afgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbale (talige) en performale (ruimtelijk-praktische) vaardigheden. De subtesten bestaan uit vragen en opdrachten die het kind spelenderwijs worden aangeboden. De intelligentie wordt berekend op basis van de score op de intelligentietest. Door de score van het kind te vergelijken met andere scores van kinderen van zijn of haar leeftijd, kan een uitspraak worden gedaan over het intelligentieniveau.

Soms heeft u naast het intelligentieonderzoek behoefte aan aanvullend onderzoek. Buro Klink biedt globaal onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek van het kind, onderzoek naar de beleving van het kind of een observatie in de groep van het kind.

Intelligentieonderzoek

  • Intakegesprek
  • Intelligentietest (WPPSI-III-NL of WISC-IV-NL)
  • Observatie gedurende het onderzoek
  • Rapportage van het onderzoek
  • Gesprek met toelichting onderzoeksbevindingen
  • Adviseringsgesprek

 

Aanvullend intelligentieonderzoek

  • Alle onderdelen uit het inteligentieonderzoek en
  • Sociaal emotionele vragenlijst en/of
  • Belevingsonderzoek en/of
  • Klassenobservatie

 

WISC-III-NL

De WISC-III-NL is een in Nederland veelgebruikte, individuele intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De WISC is een psychologische test en bestaat uit 13 subtests. De WISC maakt onderscheid tussen verbale (talige) en performale (ruimte-praktische) vaardigheden. Aan het eind van de test leiden de scores van deze 13 subtesten tot een totale intelligentie. De subtesten bestaan uit vragen en opdrachten die het kind spelenderwijs wordt aangeboden. Daarnaast kan zowel de verbale als performale intelligentie berekend worden. Er kan een schatting van de algemene intelligentie en cognitieve mogelijkheden van een kind gemaakt worden aan de hand van een interpretatie van het testprofiel. De intelligentie wordt berekend op basis van de score op de intelligentietest. Door de score van het kind te vergelijken met andere scores van kinderen van zijn of haar leeftijd, kan een uitspraak worden gedaan over het intelligentieniveau.

WPPSI-III-NL

De WPPSI-III-NL is een intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. De test voor de jongste leeftijdsgroep (tot 4 jaar) bestaat uit 4 subtests: Receptieve Woordenschat, Informatie, Blokpatronen, Figuur Leggen en 1 aanvullende subtest Plaatjes Benoemen. Bij de oudere leeftijdsgroep (vanaf 4 jaar) worden 7 subtests afgenomen: Woordenschat, Informatie, Woord Redeneren, Blokpatronen, Matrix Redeneren, Plaatjes Concepten en Substitutie. Er kunnen 5 aanvullende subtests worden afgenomen: Symbool Zoeken, Begrijpen, Onvolledige Tekeningen, Overeenkomsten, Figuur Leggen plus 2 optionele subtests Receptieve Woordenschat en Plaatjes Benoemen.