Dyscalculieonderzoek en -behandeling

Veelal onbewust komen we dagelijks met rekenvaardigheden in aanraking. Klokkijken, het afrekenen van de boodschappen bij de kassa en het verdelen van de stukken taart over de visite; het zijn allen rekenvaardigheden die vaak automatisch worden ingezet. In de kleutergroepen in het basisonderwijs wordt de voorbereidende rekenvaardigheid ontwikkeld en gestimuleerd aan de hand van rekenactiviteiten. Vanaf groep 3 ontvangen kinderen rekeninstructie waarbij belangrijke rekenvaardigheden worden ontwikkeld met als doel ze te automatiseren. Bij sommige kinderen lukt het echter niet deze rekenvaardigheden eigen te maken. Elke som is nieuw, ook al is deze net nog opgelost. Mogelijk is er sprake van dyscalculie.

Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen bij het leren automatiseren van basisvaardigheden van rekenen en wiskunde, zonder dat er sprake is van een gebrek aan intelligentie of te weinig of slecht onderwijs. Kinderen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij opgaven stapsgewijs worden aangeboden.

 

Dyscalculiebehandeling kan bij Buro Klink worden aangevraagd indien er sprake is van dyscalculie. De dyscalculiebehandeling richt zich in eerste instantie op het aanleren van vaste rekenstrategieën afgestemd op de leerling, het omgaan met compenserende en dispenserende middelen, zoals een strategiekaart en de rekenmachine. Daarnaast wordt psycho-educatie gegeven, om kind en ouder(s) uit te leggen wat dyscalculie is en hoe hier mee om te gaan.

Buro Klink werkt met dyscalculiebehandelaren opgeleid door het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.